Tusentals brottsoffer blir utan skadestånd

Sen 2020 har tusentals dömda förövare kommit undan att betala skadestånd. Många brottsoffer vittnar om en svår process där de varken vågar, vill eller förstår hur de ska driva in sina skadestånd. I P1-programmet ”I lagens namn” har jag och journalisten Alexander Vickhoff intervjuat brottsoffer, jurister och andra experter. Vårt reportage visar ett rättssystem som gör att många brottsoffer blir utan den upprättelse som ett skadestånd skulle ha gett och där dömda förövare slipper undan att betala.    

Många brottsoffer har svårt att få ut sina skadestånd efter att de utsatts för brott. Flera jurister är kritiska mot hur systemet är utformat där väldigt mycket ansvar faller på brottsoffren själva.

För ett år sen gjordes lagändringar med syfte att stärka brottsoffers möjligheter att få ut sina skadestånd – man såg då en brist i systemet. 

I den nya lagen höjdes beloppen markant för den som utsatts för kränkningsbrott, men det gjordes knappt några ändringar som skulle göra det lättare för brottsoffren att få ut sina pengar. Istället riskerar den nya lagen göra det ännu svårare att få ut skadestånd.

Enligt vår uträkning så har nästan 22 000 av de gärningsmän som har blivit föremål för indrivning av skadestånd hos Kronofogden sedan 2020 – i alla fall än så länge – kommit undan utan att betala.   

Man kan lätt tro att skadestånden betalas ut automatiskt efter avslutad rättegång, men det gör de inte. Istället är det upp till den som har varit utsatt för brott att själv driva in sitt skadestånd av gärningsmannen som begått brottet. 

Även om man kan få hjälp av Kronofogden kan det här bli en obehaglig process för den som blivit utsatt, särskilt när det handlar om just kränkningsbrott som misshandel, våldtäkt eller våld i nära relation där det kan finnas en hotbild.  

Att det fungerar så här har fått jurister och flera myndigheter att reagera. De vill se en ändring av hela systemet. 

Läs mer om programmet här. 


Mer i media i samband med publiceringen:

Ekot | Justitieministern: Utredning inom kort

Tv4 Nyheterna | Många brottsoffer får inte ut sitt skadestånd

Brottsofferjouren | Tusentals brottsoffer blir utan skadestånd

Omni | Strömmer: Förbättrad ersättning för brottsoffer