De för en kamp mot homosexualitet

Frälsningsarmén är en av Sveriges största hjälporganisationer och får miljontals kronor varje år i gåvor och bidrag, bland annat från staten, för att hjälpa utsatta.

Kravet för det statliga stödet är att samfundet upprätthåller samhällets grundläggande värderingar.

Men i Kalla fakta kunde vi visa att Frälsningsarmén är en toppstyrd organisation som aktivt arbetar mot homosexuellas rättigheter.

Reportage i Kalla fakta, Tv4 den 8 maj 2011.

“Vår grundposition är att homosexuell sex är en synd. Det står i våra etiska dokument”, säger en kårledare när vi spelar in med dold kamera.

1996 tog Frälsningsarmén i Sverige fram ett etiskt dokument där de slog fast att personer som lever ut sin homosexualitet inte får bli frälsningssoldater.
I år reviderades dokumentet och innehåller inte längre några skrivningar om homosexualitet, men till Kalla fakta uppger Frälsningsarméns informationschef Bert Åberg via mail att det fortfarande är samma regel gäller.

– Jag känner ju jättemånga frälsningssoldater och officerare som är homosexuella och de kommer ju till mig då för att bikta sig, säger Cay Lennart Larsson, präst och tidigare aktiv inom Frälsningsarmén.
–  Du kan ju tänka dig hur de mår. Om det kommer ut att de är homosexuella då kommer de få hela sin karriär spolad, säger han.

Försöker befria med bön

En lokal kårledare i Frälsningsarmén avslöjar att homosexuella inte får lov att bli frälsningssoldater. Här fångas uttalandet på film med hjälp av en dold kamera.

Men Frälsningsarmén anser inte bara att homosexualitet är fel. När jag utger mig för att vara homosexuell och besöker kårer i landet med dold kamera försöker en kårledare i Landskrona också ”befria” mig från homosexualitet genom bön.

”Vi ber dig herre att ska befria honom från det här. Att det är nånting som kommer och ska försöka snärja honom på något vis, så ber vi att du ska komma med din befrielse”, säger kårledaren under en bön som ska ta bort homosexualiteten.

Enligt Frälsningsarméns ledning beror agerandet på personliga åsikter hos kårledaren. Men vad den officiella hållningen är, och om det är rätt att göra så, vill Frälsningsarmén inte svara på.

– Alltså att säga till en homosexuell människa; du kan bli fri, det vore bättre om du vore heterosexuell. Det är ju som att jag skulle säga till en av mina färgade, svarta vänner. Det vore bättre om du var vit. Det är ju lika absurt, säger prästen Cay Lennart Larsson.

Lär ut till barn att homosexualitet är fel

Frälsningsarmén uppmanar också sina ungdomsledare att lära barn att homosexualitet är fel.
I undervisningsmateralet “Juniorsoldaternas löften” skriver de: ”Undvik att tala ut saker som homosexualitet är fel, därför att bibeln säger så. Hjälp istället dina tonåringar att förstå varför det är fel”.

Enligt Frälsningsarmén är undervisningsmaterialet gammalt och under omarbetning, men materialet ligger fortfarande kvar för nedladdning på Frälsningsarméns hemsida.

– Det här kan yttra sig i att barnen får väldigt låg självkänsla, och att de känner att de inte duger, och att de måste hålla sitt liv hemligt, att de blir rädda och inte vågar berätta, säger Love Nordenmark, verksamhetsansvarig på UMO, en ungdomsmottagning på nätet som drivs gemensamt av alla landsting.

Får miljoner i statliga bidrag

Trots att homosexuella inte får bli frälsningssoldater får trosamfundet både kommunala och statliga bidrag. Från Nämnden för statligt stöd till trossamfund får Frälsningsarmén drygt en miljon kronor varje år i stöd. Något som fd Homo-ombudsmannen Hans Ytterberg reagerar på.

– Alltså rent generellt har jag svårt att se att man kan hävda att man lever upp till lagens krav när man som organisation utestänger en del av befolkningen. Det framstår för mig som svårt att få ihop det, säger Hans Ytterberg.

Jonas Alsgren och Mikael Funke.

Men regeringen tvekar inte om att fortsätta ge organisationen statsbidrag.

– Det är den teologiska uppfattning som Frälsningsarmén har, och min roll som minister är inte att recensera teologiska uppfattningar. Alla samfund har säkerligen åsikter och livstilskrav, men börjar vi recensera olika samfunds åsikter så, ja, då kan vi inte ha nåt stöd alls, säger han.


Fakta: En global rörelse

Frälsningsarmén är en global rörelse och finns i 124 länder med över en miljon soldater och 26 000 officerare. I Sverige är Frälsningsarmén en jätte välgörenhetssammanhang och är Sveriges näst största kyrkliga insamlingsorganisation. De har verksamhet på 170 platser och driver bland annat härbärgen, behandlingshem och har sommarkollon för barn.
En viktig inkomstkälla för samfundet är Myrorna, som med sina 33 butiker är landets största second-hand-kedja.

Frälsningssoldat är en typ av medlemskap. Som soldat har man en personlig tro på Jesus Kristus och deltar aktivt i verksamheten. Man bär uniformen. Civilmedlem innebär att man sympatiserar med organisationens ideologi och metoder. Civilmedlem kan vara ett steg på vägen att bli frälsningssoldat.


Reportaget är gjort tillsammans med journalisten Jonas Alsgren och fotografen Phil Poysti.

Detta har hänt efter granskningen

Läs mer på Kalla faktas hemsidaDu gillar kanske också...