Kirurgernas hemlighet

Det har gått sju år sedan Anna Lindh dog efter knivöverfallet på NK i Stockholm.

Den bild Karolinska sjukhuset har gett efter att hon dött på operationsbordet är att hon fått en helt korrekt medicinsk behandling. Sjukhuset har under hela operationen använt sig av all nödvändig expertis.

Kunde Anna Lindh ha överlevt? Frågan ställs på sin spets i mitt och Jonas Alsgrens reportage i Kalla fakta.

I reportaget kunde vi bland annat visa att sjukhusets två experter i traumakirurgi inte fanns tillgängliga. Dessutom säger personal som var med under operationen att man i ett tidigt skede inte använt rätt metod i försöken att rädda hennes liv.

Vi har kartlagt vad som hände under operationen och talat med flera personer som ingick i traumateamet som tog emot Anna Lindh.

Anna Lindh opererades i över åtta timmar.

Hennes skador var mycket svåra. Bland annat hade hon skador på levern och flera av de stora blodkärlen som finns i buken.

Vår granskning visar att sjukhusets två främsta experter i traumakirurgi inte fanns på plats under de första kritiska timmarna. De hade inte jour den aktuella kvällen och kunde först nås när operationen pågått i över fyra timmar.

Istället för traumaexperterna var det kirurger som hade mindre erfarenhet av trauma som tog emot Anna Lindh. Dom hade bara jour på traumaenheten ibland och jobbade mest med planerade operationer på andra avdelningar.

Dessutom bytte tre olika kirurger av varandra som traumaledare de första 45 minuterna.

Traumateamet som tog emot valde att försöka laga skadorna hon hade i en enda lång operation som tog över åtta timmar. Istället hade de kunnat tillfälligt laga skadorna, för att ge henne en chans att vila.

– Jag tycker att man borde tänkt om lite tidigare hur man skulle hanterat blödningen, men det här är inget man får prata om, säger en person som deltog i traumateamet till Kalla fakta.

Kritiken får stöd av en av världens främsta experter i traumakirurgi, Donald Trunkey från Oregon, Usa.

– Hennes död hade kunnat gå att förhindra, säger han efter att ha gått igenom hennes skador. Enligt honom skulle läkarna ha använt en känd, vedertagen metod inom traumakirurgin; så kallad Damage control.
Detta är en metod som svenska experter har utbildats i.

Istället för att laga hennes skador i en längre operation borde de ha tillfälligt stoppat hennes blödningar med hjälp av Damage control, menar han.

– Det var dåraktigt att operera så länge. Kirurgerna skapade en irreversibel kaskad av hypotermi, koagulapati och acidos, säger den erfarne traumakirurgen till Kalla fakta.

Läs mer om Damage control

Jonas Alsgren och Mikael Funke.

Karolinska sjukhuset har inte velat kommenterat våra uppgifter. De hänvisar till patientsekretessen och menar att anhöriga kan lida men ifall de skulle berätta om vilka metoder kirurgerna använde i försöken att rädda Anna Lindh.

Det här reportaget är gjort tillsammans med journalisten Jonas Alsgren.

Läs mer på Kalla faktas hemsida

Vi följde även upp programmet där vi undersöker varför Karolinska sjukhuset aldrig själva utredde vården av Anna Lindh. Läs mer här.


Detta har hänt efter publiceringen:
Redan innan reportaget sändes och vi försökte få svar av Karolinska sjukhuset agerade de genom att anmäla vården de gett Anna Lindh till Socialstyrelsen.

Läs sjukhusets pressmeddelande

Läs också ytterligare kritik mot traumasjukvården i SVD ”Misstag upprepas vid leverskador”

Socialstyrelsen beslutade den 20 oktober att inleda en utredning av läkarnas insatser. Flera utländska traumaexperter har fått i uppdrag att gå igenom fallet. Utredningen ska vara klar senast i början av 2011.
hits counter

Du gillar kanske också...