Resorna kostar skattemiljoner

Shanghai/Malmö. Världsutställningen som just nu pågår i Shanghai kostar Malmöborna miljontals kronor. Sedan invigningen i maj har nästan 40 personer från Malmö stad och de kommunala bolagen rest till Shanghai för att marknadsföra Malmö. Den dyraste flygbiljetten har kostat 48 000 kronor. Ytterligare 33 resor är planerade.

Läs artikeln i Sydsvenskan

Vid flodbädden i det nerlagda kolkraftverket Nanshi pågår just nu utställningen Urban Best Practice som en del av Världsutställningen i Shanghai. Under utställningen vill man lyfta fram städer som lyckats väl med sin stadsplanering när det gäller miljö och hållbar utveckling.

Bland alla de andra fyrtio speciellt inbjudna städerna hittar man Malmös 320 kvadratmeter stora monter. Här möts man av kinesiska guider, anställda av Malmö stad som visar upp en modell av Västra hamnen. Bredvid står en cykel. Sätter man sig och börjar trampa tänds lampor i en Turning Torso i miniformat.

Ända sedan inbjudan kom till Stadshuset i april 2008 har Malmös förvaltningar och kommunala bolag arbetat frenetiskt för att få fram de goda exemplen som gör Malmö till en modern och hållbar miljöstad. Via tittskåp, en film och informationstavlor är det meningen att besökarna ska bli intresserade av malmöitisk innovation. Främst riktar man sig till den kinesiska marknaden.

För Malmös stadsplanerare har inbjudan betytt mycket. Den har blivit ett slags kvitto på att de senaste årens satsningar har lyckats. Kanske är det också därför kommunen valt att satsa så mycket pengar på utställningen.

– Jag är inte bara stolt, det här är strategiskt viktigt och jag tror att den här satsningen kommer att generera mycket pengar i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S).

Varje vecka under sex månader lyfter nya flygplan med tjänstemän och politiker som åker till Shanghai för att se eller arbeta med utställningen. Tjänstemännen stannar i snitt tio dagar vardera. Traktamentet i Kina ligger på 802 kronor per dygn och person. Kommunen har också anställt sju kineser som arbetar som guider under de sex månaderna. Kineserna har också fått flyga till Malmö i en vecka för att lära sig mer om miljöteknikerna som används i Västra hamnen. I Shanghai har kommunen hyrt in sig i ett lägenhetshotell som inhyser de resande tjänstemännen.

Efter att utställningen tar slut i oktober kommer Malmö stad och de kommunala bolagen, MKB, Sysav och VA-Syd och Malmö högskola, sammanlagt ha skickat 72 personer tur och retur till Shanghai, visar Sydsvenskans genomgång.

Den dyraste flygbiljetten kostade 48 000 kronor och betalades av MKB.

– Det låter väldigt dyrt, det måste handla om dålig planering, säger Ilmar Reepalu.

På MKB medger man att det varit svårt att hitta biljetter som både varit billiga och passat tidsschemat.

Den uppskattade slutsumman som Sydsvenskan har räknat ut landar på drygt 8,2 miljoner kronor. Då ingår anmälningsavgifter, drift, resor, hotell och traktamenten. Pengar som skattebetalarna får stå för.

När kommunstyrelsen i mars förra året skulle bevilja de första pengarna, 1,8 miljoner kronor, reserverade sig Vänsterpartiet.

– Det var väldigt höga kostnader tyckte vi. Vi ifrågasatte nyttan i att använda så mycket pengar, säger Juha Jurvanen (V) som sitter i kommunstyrelsen.

– Man pratade om en kostnad på två miljoner, men att det nu är uppe i över åtta miljoner känns inte bra, särskilt med tanke på Kinas ökända rykte.

– Utställningen handlar om hållbarhetsfrågor, men hur hållbart är det att samarbeta med ett land där det finns barnarbete och där man konsekvent bryter mot de mänskliga rättigheterna, säger Juha Jurvanen.

– Dessutom är jag mycket tveksam till att vi får ut ens i närheten av vad det kostar, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande är av en annan uppfattning.

– Min bedömning är att det är värt pengarna. Det här är ett gyllene tillfälle att marknadsföra Malmö. Hela utställningen har 500 000 besökare varje dag. Bättre utrymme att skapa nya kontakter kan man inte få, säger Ilmar Reepalu (S).

Den projektansvarige för utställningen heter Monika Månsson och arbetar vanligtvis på miljöförvaltningen. Men sedan i augusti förra året har hon arbetat med utställningen och Malmös monter. Hittills har hon rest fyra gånger till Shanghai, ytterligare en resa är planerad. Nu när halva utställningen har genomförts blickar hon belåtet tillbaka.

– Det har gått jättebra, vår monter är väldigt populär och vi har haft mellan 8 000 och 12 000 besökare varje dag, säger Monika Månsson över telefon från Shanghai.

På plats beskriver Sydsvenskans medarbetare Ola Wong Malmös monter på följande sätt:

– Hela montern känns lite hemmagjord med den där träningscykeln som de kablat ihop med Turning Torso. Det är något taffligt och lågbudget över det hela.

– Men det gör det samtidigt lite gulligt, säger Ola Wong.

Malmös monter har fått en hög besöksstatistik. Något som har varit viktigt för kommunen som gärna vill marknadsföra sig. Men populariteten beror enligt Ola Wong på något helt annat än att Malmös monter sticker ut.

När besökarna kommer till en monter får de en stämpel i ett pass. Har de lyckats få ihop femton stämplar får de förtur till att komma in i den påkostade kinesiska paviljongen.

– De allra flesta som besöker Malmös monter gör det för att få en stämpel i sitt stämpelpass, det är någon form av souvenirgrej, säger Ola Wong.


72 tjänstemän och politiker besöker Kina

Varje vecka flyger nya tjänstemän och politiker till Shanghai för att delta i Världsutställningen. Vissa flyger fram och tillbaka flera gånger. Under sex månader avlöser förvaltningarna och de olika kommunala bolagen varandra. De flesta har stannat i Shanghai tio dagar, traktamentet ligger på 802 kronor/dygn per person.
Malmö kommun betalar 2,5 miljoner i avgift för att delta i den svenska paviljongen. Dessutom satsas ytterligare 3,7 miljoner kronor till delutställningen Urban Best Practice Area. En del av dessa pengar betalas av de kommunala bolagen. Även resor och traktamenten för tjänstemännen tillkommer och betalas av de olika förvaltningarna.
Här är de som har åkt eller ska åka:

Maj – 10 personer
Fyra tjänstemän skickas från miljöförvaltningen, inklusive projektledningen. En person från Malmö museer flyger till utställningen. Två doktorander från Malmö högskola reser också för att hålla en workshop. Miljödirektören Katarina Pelin och stadsbyggnadsdirektören Christer Larsson besöker också utställningen tillsammans med Ilmar Reepalu (S).

Juni – 21 personer
Kommunägda VA-Syd skickar tio personer. Sluträkningen för deltagandet blir: 500 000 kronor, plus 55 000 kronor i traktamenten. Även Sysav som bland annat ägs av Malmö kommun skickar sju personer. Den preliminära sluträkningen för deltagandet landar på 474 000 kronor. I slutet av juni gör också flera politiker en veckolång studieresa till utställningen. På passagerarlistan står bland andra Richard Wendel (M), Håkan Fäldt (M), och Anders Törnblad (MP).

Juli – 8 personer
Åtta tjänstemän från gatukontoret åker till Shanghai för att bland annat visa upp hur Malmö stads kollektivtrafik fungerar.

September – 17 personer
Stadsbyggnadskontoret skickar sex tjänstemän, serviceförvaltningen skickar även de sex tjänstemän. Det kommunala bostadsbolaget MKB skickar tre personer, dessutom deltar även två MKB-chefer i utställningen. MKB:s totala budget ligger på 323 000 kronor.

Oktober – 16 personer
Stadskontoret skickar sex tjänstemän till utställningen Urban Best Practice Area. Även tre andra tjänstemän från stadskontoret reser för att delta i den svenska paviljongen. Sju politiker reser också, däribland Ilmar Reepalu (S), Anja Sonesson (M) och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Summa: 72 personer = 8 250 500 kronor

Sluträkning: De kommunala bolagen och Malmös stad har tillsammans satsat 7,5 miljoner kronor. Malmö stad har efter det fått in drygt en miljon i sponsorpengar från de kommunala bolagen och näringslivet. Lägger man till kommunens uppskattade kostnader för övriga flygresor och traktamenten ger det en slutsumma för skattebetalarna på 8 250 500 kronor.

 

wordpress hit counter