Barnläkaren och Döden i Sal 2

I september 2008 så avlider en för tidigt född flicka på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Vid obduktionen kommer man fram till att flickan dött av en hög dos narkosläkemedel, och därmed inleds en mycket uppmärksammad polisutredning.

En barnläkare grips och häktas, misstänkt för dråp. Åklagaren anser att hon begått ett så kallat barmhärtighetsmord. I läkarkåren är kritiken hård mot polis och åklagare. På flera sjukhus säger läkare sig inte längre vågar ge ordentligt med smärtstillande medel till dödssjuka patienter. En debatt drar igång om vården i livets slutskede. Något beslut om åtal har ännu inte tagits.

Nyhetsdokumentären ”Barnläkaren och Döden i Sal 2” handlar om ett mycket uppmärksammat rättsfall, där debatten går långt utanför själva fallet.

Lyssna på dokumentärenreportaget     

Läs mer på Sveriges Radios hemsida

Nyhetsdokumentären var en pilotsändning och gjordes på uppdrag av produktionsbolaget Tredje Statsmakten.


Detta har hänt:

Åtal väcktes mot barnläkaren den 1 februari 2010. Men efter en segsliten rättsprocess friades hon i oktober 2011 eftersom tingsrätten inte ansåg att analysen av den döda flickans blodprov var tillförlitlig.